HOKEJOVÉ kešu balíčky 1+1 ZDARMA najdete v akci. // PISTÁCIE za 287Kč/kg. // Nákup nad 999Kč = LYO ZDARMA.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ESHOPU NUTSMAN.CZ

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ESHOPU NUTSMAN.CZ

Výhody a nabídky Věrnostního programu se vztahují pouze na nákupy v internetovém obchodě nutsman.cz


Úvod

Speciální program pro věrné zákazníky věrnostního programu NUTSMAN je organizován a spravován společností Nutsman s.r.o. se sídlem Stará 817. Vracov, 696 42, IČ: 06580815, DIČ: CZ06580815.

Věrnostní systém je určen pro zákazníky věrnostního systému, kteří v internetovém obchodě nutsman.cz na území České republiky nakoupili zboží.

Cílem Věrnostního systému je odměňovat zákazníky nutsman.cz, kteří jsou účastníky věrnostního systému a poděkovat jim za jejich věrnost a důvěru poskytnutím cenového zvýhodnění produktů při splnění níže uvedených podmínek.

Níže uvedené všeobecné podmínky Věrnostního systému stanovují práva a závazky jeho účastníků. Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.nutsman.cz

Všeobecné podmínky Věrnostního klubu

Definice:

1 „NUTSMAN věrnostní program  je věrnostní systém organizován a spravován společností NUTSMAN s.r.o. ,který umožňuje získat účastníkům věrnostního systému speciální odměnu na základě počtu nasbíraných věrnostních bodů.

2 „Zákaznický účet" je účet registrovaného zákazníka věrnostního systému. Obsahuje informaci o počtu nasbíraných věrnostních bodů.

3 „Věrnostní bod – „oříšek" – reprezentuje hodnotu získanou za nákup produktů účastníkem věrnostního programu.

4 „Internetový obchod NUTSMAN.CZ - prodejní místo dostupné na internetových stránkách www.nutsman.cz

5 „Účastník věrnostního systému NUTSMAN – je registrovaný zákazník do věrnostního klubu NUTSMAM, který dal souhlas se svou registrací do Věrnostního systému dle stanovených podmínek. Souhlas je udělen elektronicky při registraci v internetovém obchodě NUTSMAN.

1 Podstata Věrnostního systému

1.1 V rámci věrnostního programu sbírá Účastník věrnostního systému věrnostní body - oříšky na svůj zákaznický účet za jím realizované nákupy v internetovém obchodě NUTSMAN.CZ.

1.2 Účastník věrnostního programu je identifikován – spojen se svým zákaznickým účtem pomocí emailové adresy a hesla.

1.3 Výměnou za nasbírané věrnostní body může Účastník věrnostního systému získat cenově zvýhodněné produkty dle zde definovaných pravidel.

1.4 Výhody vyplývající z Věrnostního systému ani nasbírané věrnostní body nelze postoupit či prodat jinému Účastníkovi věrnostního systému.

1.5 Nasbírané věrnostní body nelze směnit za peněžní hotovost.

2 Účast ve Věrnostním systému

2.1 Účastníkem věrnostního systému se může stát jakákoliv plnoletá osoba, která uvede svou korespondenční adresu na území České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou Věrnostního systému účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

2.2 Účast ve Věrnostním systému je osobní a nepřenosná.

2.3 Každý Účastník věrnostního systému může sbírat věrnostní body pouze na jeden zákaznický účet.

2.4 Aby mohl být zájemce zařazen do Věrnostního klubu NUTSMAN, musí vyplnit a potvrdit registrační formulář, který je k dispozici v internetovém obchodě na adrese:  https://www.nutsman.cz/registrace/ v elektronické podobě. Vyplňované údaje musí být kompletní a pravdivé.

2.5 NUTSMAN s.r.o. si vyhrazuje právo nezaregistrovat do databáze zájemce, kteří předložili formuláře, ve kterých jsou údaje neúplné.

2.6 Věrnostní systém se týká pouze skupiny: Koncový zákazník. Ostatní zákaznické skupiny jsou vyloučeny.

3 Systém sbírání věrnostních bodů na Věrnostní účet Účastníka věrnostního systému:

3.1 NUTSMAN s.r.o.  se zavazuje účastníkovi věrnostního systému přiznat věrnostní body za nákup výrobků v internetovém obchodě www.nutsman.cz.

3.2 Počet přiznaných věrnostních bodů odpovídá výši hodnoty nákupu provedeného v korunách českých (Kč). Za každých utracených 20,- Kč náleží účastníkovi věrnostního programu 1 věrnostní bod - oříšek.

3.3 NUTSMAN s.r.o. si vyhrazuje právo změnit systém přidělování bodů.

3.4 Po uskutečnění nákupu v internetovém obchodě www.nutsman.cz budou Účastníkovi věrnostního systému na jeho zákaznický účet připsány body dle výše nákupu.

3.5 Po uskutečnění nákupu v internetovém obchodě www.nutsman.cz jsou věrnostní body přiřazeny všem registrovaným zákazníkům a to automaticky hned po uskutečnění transakce.

3.6 V případě nepřihlášení k zákaznickému účtu při nákupu v internetovém obchodě www.nutsman.cz si NUTSMAN s.r.o. vyhrazuje právo nekompenzovat věrnostní body a účastník věrnostního programu přichází o věrnostní body, které mohl získat za tento nákup.

3.7 V případě zakoupení dárkového voucheru budou věrnostní body přičteny tomu, kdo dárkový voucher zakoupí, a nikoli tomu, kdo voucher použije k úhradě za zboží.

4 Směna věrnostních bodů za slevu:

4.1 Směna věrnostních bodů může proběhnout pouze během nákupu na eshopu www.nutsman.cz.

Směna věrnostních bodů za cenové zvýhodnění produktů probíhá následujícím způsobem:

1 oříšek – sleva 1 Kč na jakýkoliv výrobek.

4.2 Sleva bude poskytnuta na výrobek s výjimkou dopravného a doběrečného. Pokud katalogová cena výrobku převyšuje slevu vybrané úrovně, účastník doplatí rozdíl mezi slevou a katalogovou cenou vybraného výrobku. Pokud je katalogová cena vybraného výrobku nižší než sleva vybrané úrovně, rozdíl účastníkovi nebude vyplacen. Slevu na výrobek lze uplatnit pouze s nákupem jakéhokoliv dalšího produktu.

4.3 Nasbírané věrnostní body nemohou být v žádném případě směněny za hotovost ani převedeny na jinou osobu.

4.4 Účastník věrnostního systému může být kdykoliv na vlastní žádost vyřazen z databáze. V tomto případě zákazník kontaktuje call centrum či svou žádost na výmaz odešle na e-mailovou adresu: info@nutsman.cz. NUTSMAN s.r.o. si vyhrazuje lhůtu 30 dní ode dne obdržení žádosti k výmazu na tuto operaci.

4.5 Účastník svojí účastí ve Věrnostním klubu NUTSMAN prohlašuje, že benefity získané na základě své účasti ve Věrnostním systému nebude jakkoli využívat (či nepřenechá třetím osobám k využití) k podnikatelským účelům.

4.6 NUTSMAN s.r.o. si vyhrazuje právo nepřiznat, nebo zpětně odebrat věrnostní body Účastníkům, kteří porušují pravidla stanovená v těchto Všeobecných podmínkách a nenapraví takové porušení ani v přiměřené lhůtě po upozornění ze strany NUTSMAN s.r.o.  V případě opakovaného porušení Všeobecných podmínek může NUTSMAN s.r.o. přistoupit ke zrušení Věrnostního účtu. V takovém případě se neuplatní pravidla stanovená v čl. 4.3.

5 Ukončení nebo přerušení věrnostního systému

5.1 NUTSMAN s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nebo přerušit Věrnostní systém.

5.2 V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému bude společnost NUTSMAN s.r.o. o této skutečnosti informovat Účastníky věrnostního systému na internetových stránkách www.nutsman.cz.

5.3 V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému může Účastník věrnostního systému uplatnit dosud nasbírané body a směnit je za cenové zvýhodnění kosmetických výrobků, nasbíral-li je v množství a čase nezbytném ke splnění podmínky pro směnu v souladu s pravidly popsanými v tomto dokumentu. V opačném případě nasbírané body propadají.

6 Ochrana osobních dat

6.1 Účastník věrnostního systému potvrzuje svým podpisem, že se seznámil, a že souhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů.