TENTO VÍKEND s dopravou za 1 Kč // Pistácie 4+1kg ZDARMA. Cena 287Kč/kg // Makadamiové ořechy za novou, nejlepší, cenu.

Historie pistácií: Od starověkého léku k současné pochoutce.

Pistácie, ty malé zelené skvosty uzavřené v tvrdém skořápkovém plášti, jsou dnes známé prakticky kdekoliv na světě jako všestranná pochoutka, která dokáže obohatit nejen naše chuťové buňky, ale i naše stoly. Jsou symbolem pohostinnosti a radosti z jídla. Ale málokdo si uvědomuje, jak hluboké kořeny má tato oblíbená surovina ve světové historii a jak pestrou cestu si prošla, než se stala tím, čím je dnes.

NUTSMAN Blog Pistácie historie BLOG 1

Obsah článku

První zmínky o pistáciích v historických záznamech.
Léčivé použití pistácií ve starověkém Řecku a Římě.
Symbol plodnosti a prosperity v Perské říši.
Uvedení do kontextu s důležitými historickými postavami a událostmi.
Archeologické nálezy dokládající pěstování pistácií.
 
Role hedvábné stezky a obchodních cest v šíření pistácií do Evropy a Asie.
Příchod pistácií do Nového světa s evropskými objeviteli.
Adaptace a pěstování pistácií v různých klimatických podmínkách.
 
Pistácie jako luxusní zboží ve středověké Evropě.
Použití pistácií v kuchyni a medicíně v období renesance.
Zmínky o pistáciích ve středověké a renesanční literatuře a umění.
 
Rozvoj průmyslového zpracování pistácií v 19. a 20. století.
Pistácie jako součást soudobé kuchyně - od slaných pochoutek po sladké dezerty.
Zdravotní benefity pistácií podle nejnovějších vědeckých studií.
Vliv na srdce, hladinu cholesterolu a anti-oxidativní vlastnosti.
 
Porovnání tradičního a současného využití pistácií v různých kulturách.
Blízký východ: Pistácie v tradičních sladicích jako je baklava.
Středozemí: Pistácie ve středomořské kuchyni.
Asie: Inovativní použití pistácií v moderní gastronomii.
Vliv globalizace na popularitu a dostupnost pistácií.
 
Výzvy v pěstování pistácií v kontextu klimatických změn.
Genetický výzkum a šlechtění odolnějších odrůd.
Udržitelné metody pěstování a dopad na ekonomiku pěstitelských regionů.
 

 

Představte si na okamžik, že se vracíme zpět v čase, do období starověkých civilizací, kde pistácie nebyly jen obyčejnou pochoutkou. Byly ceněné tak vysoko, že se staly symbolem bohatství a prosperity, obdarovávali jimi králové a byly používány i jako měna. Jejich pěstování a sběr byly uměním předávaným z generace na generaci, a to s takovou pečlivostí, jako by pistácie byly malými zelenými drahokamy, které je třeba chránit před vnějšími vlivy.

Pověsti starověkých kultur, od Mezopotámie přes Persii až po Řecko, jsou plné odkazů na pistácie. Ve starověkém Římě byly pistácie považovány za symbol lásky a plodnosti. V Persii, která je považována za kolébku pistácií, se věřilo, že mají léčivé vlastnosti. Byly používány k léčení všeho, od zubních bolestí po problémy s trávením, a dokonce se předpokládalo, že mohou zlepšit zrak.

NUTSMAN Blog Pistácie historie BLOG 2

Ale pistácie nebyly jen součástí lékárny starověkých. Hrály důležitou roli i v kuchyních. Jejich jedinečná chuť a textura, spolu s jejich schopností zlepšit jakýkoliv pokrm, od slaných až po sladké, je učinily vysoce ceněnou ingrediencí. Příběhy o banketech, na kterých se podávaly pistácie obalené v medu jako exkluzivní pochoutka, nejsou vzácné.

Toto vše představuje pouze začátek cesty pistácií, která je průvodcem skrze dějiny a kultury. Cesta, na které se pistácie postupně proměnily z medicíny v luxusní potravinu a nakonec se staly oblíbenou pochoutkou, kterou známe dnes. Z fascinujícího pohledu na tuto cestu vyplývá, že pistácie nejsou jen obyčejné oříšky. Jsou mostem propojujícím minulost s přítomností, odkazem na dávné tradice a způsobem, jak se dotknout historie při každém kousnutí.

Z této perspektivy se nabízí nový úhel pohledu na pistácie. Nejenže jsou chuťově výjimečné a všestranně použitelné, ale také nesou v sobě hluboké historické a kulturní dědictví. Když tedy příště otevřete balení pistácií, zamyslete se nad tím, kolik příběhů, tradic a civilizací se skrývá v každém z těchto malých zelených zázraků.


Pistácie v antice

Pistácie, ty malé zelené perly uložené v pevných skořápkách, mají fascinující historii, která sahá daleko do minulosti a protkává kulturami a civilizacemi po celém světě. Ve starověku nebyly jen součástí stravy, ale hrály významnou roli v léčitelství, mytologii a dokonce i ekonomice. Příběh pistácií v antice je příběhem moudrosti, bohatství a léčivé síly.

První zmínky o pistáciích v historických záznamech

Začneme v Persii, v srdci starověkého světa, kde pistácie nebyly jen potravinou, ale symbolem plodnosti a prosperity. Perská říše, rozkládající se ve vrcholné fázi své moci od Indie až po Středomoří, považovala pistáciové háje za poklady. Už tehdy byly pistácie známé svou jedinečnou chutí a léčivými vlastnostmi, a tak není divu, že se dostaly do záznamů takových myslitelů, jako byl Theofrastos. Ten ve svém díle "Historia Plantarum" popisuje pistácie jako důležitou součást antické botaniky.

Léčivé použití pistácií ve starověkém Řecku a Římě

V Řecku a Římě byly pistácie vysoce ceněny nejen pro svou chuť, ale i pro své léčebné účinky. Hippokrates, otec moderní medicíny, ve svých spisech zdůrazňoval význam pistácií pro léčbu žaludečních potíží a jater. Římané pak pistácie používali k podpoře trávení a jako prostředek proti bolesti hlavy. Byly považovány za symbol zdraví a dlouhověkosti.

NUTSMAN Blog Pistácie historie BLOG 5

Symbol plodnosti a prosperity v Perské říši

V Perské říši byly pistácie pověstné nejen svým využitím v kuchyni a medicíně, ale také jako symbol plodnosti. Snad žádná jiná potravina nebyla tak úzce spojena s myšlenkou hojnosti a obnovy. Na královských svatbách a významných oslavách nechyběly pokrmy a dezerty připravené z pistácií, což mělo zajistit mladomanželům šťastný a plodný život.

Archeologické nálezy dokládající pěstování pistácií

Co potvrzuje tuto fascinující historii pistácií, jsou archeologické nálezy z různých koutů starověkého světa. V Izraeli byly objeveny zbytky pistáciových stromů datované až 6 000 let do minulosti, což svědčí o jejich dlouhé historii pěstování v této oblasti. V antických ruinách Persepolisu, hlavním městě Perské říše, byly nalezeny vyobrazení a nástěnné malby zobrazující pistáciové stromy, což zdůrazňuje jejich význam v perské kultuře a ekonomice.

NUTSMAN Blog Pistácie historie BLOG 8

Uvedení do kontextu s důležitými historickými postavami a událostmi

Tuto bohatou historii pistácií nelze oddělit od vlivů významných historických postav a událostí. Alexandr Veliký, jehož tažení rozšířilo hranice řecké kultury a vlivu, pravděpodobně přispěl k šíření pistácií po celém známém světě. Římský císař Vitellius pak přinesl pistácie do Říma jako symbol svého vítězství na Východě, kde se tyto oříšky staly oblíbenou pochoutkou mezi římskou elitou.

Pistácie v antice nebyly jen obyčejnou pochoutkou; byly pokladem, který odrážel bohatství a moudrost starověkých civilizací. Jejich příběh je příběhem času, tradic a kultury, který přetrvává dodnes v každém zeleném jádru pistácie.

Rozšíření pistácií po světě

Vstupte do barvitého světa pistácií, kde se věda míchá s legendami, a cesty koření představují víc než jen obchodní trasy. Pistácie, ty malé zelené klenoty skrývající se v pevných skořápkách, prošly dlouhou cestou od svého používání jako léčivé rostliny ve starověkém světě až po oblíbenou pochoutku v moderní době.

Začněme s Hedvábnou stezkou, tím slavným koridorem plným příběhů, který spojoval Východ se Západem. Tato síť obchodních cest byla nejen důležitá pro rozšiřování impérií, náboženství a kultur, ale také pro šíření pistácií. Představte si karavany, které se pomalu sunou pouští, naložené kořením, hedvábím, a ano, i pytlíky pistácií. Tyto oříšky byly cenné nejen pro svou chuť, ale i pro své údajné léčivé vlastnosti a byly často vyměňovány za stejně cenné zboží jako zlato nebo drahokamy. Přes tuto síť se pistácie dostaly do Říma, kde se rychle staly oblíbenou pochoutkou mezi šlechtou.

NUTSMAN Blog Pistácie historie BLOG 6

Když Evropané začali plout po oceánech a objevovali nové světy, vzali s sebou pistácie. Objevitelé jako Kolumbus nebo Cortés měli v zavazadlech mimo jiné i semena a oříšky, včetně pistácií, které chtěli zasadit v nově objevených zemích. A tak pistácie přistály i na půdě Nového světa, kde se našly nové klimatické podmínky a půdy vhodné pro jejich pěstování. V Kalifornii, kde byly pistácie komerčně zasaděny v první polovině 20. století, se ukázalo, že podmínky jsou pro růst pistácií téměř ideální.

Adaptace a pěstování pistácií v různých klimatických podmínkách je příběhem o inovaci a trpělivosti. Pistácie vyžadují specifické podmínky pro růst – dostatek slunce, zimní chlad pro dormanci a dobře odvodněnou půdu. Výzkumníci a farmáři museli přijít na to, jak tyto podmínky napodobit nebo najít oblasti, kde by pistácie mohly prosperovat. Díky tomu se nyní pistácie pěstují v mnoha částech světa, včetně USA, Turecka, Íránu a dokonce Austrálie.

V příběhu o pistáciích nejde jen o jejich šíření po světě, ale i o to, jak se staly součástí různých kultur. Od používání v starověkých léčbách po moderní snacky, pistácie prokázaly svou všestrannost a stálost v lidské dietě. Jsou symbolem dlouhověkosti a zdraví, jejich zelená barva a jedinečná chuť přináší radost a obohacuje pokrmy po celém světě.

Takže, ať už si příště otevřete pytlík pistácií, vzpomeňte na jejich dlouhou cestu – od starověké lékárny přes Hedvábnou stezku, přes oceány do Nového světa a nakonec na váš stůl. Je to příběh o cestování, adaptaci a přežití, který je stejně fascinující jako samotná chuť těchto zelených skvostů.

 Pistácie ve středověku a renesanci

V temných dobách středověku, kdy Evropa procházela obdobími chaosu a nejistoty, se pistácie staly symbolem bohatství a luxusu. Tyto malé, ale výrazné oříšky, které přišly z dalekých zemí Blízkého východu a Střední Asie, se rychle staly vyhledávanou pochoutkou mezi evropskou šlechtou. Přestože byly pistácie známy již ve starověkém Řecku a Římě, v období středověku a renesance zažily svůj pravý rozmach.

NUTSMAN Blog Pistácie historie BLOG 9

V kuchyni středověké Evropy se pistácie používaly k přípravě rozmanitých pokrmů, od pečených mas po sladké dezerty. Jejich jedinečná zemité a současně sladká chuť obohacovala chuťový profil mnoha jídel, což dělalo z pistácií velmi ceněnou ingredienci. Byly symbolem hojnosti a pohostinnosti, a proto se často podávaly při hostinách a slavnostních večeřích.

V období renesance, éře oživení zájmu o umění, vědu a kulturní dědictví starověku, se pistácie staly ještě více populární. Renesanční kuchaři a lékaři přisuzovali pistáciím různé léčivé vlastnosti. Bylo věřeno, že mají pozitivní vliv na trávení, srdce a dokonce i na afrodisiakální účinky. V medicíně se používaly nejen samotné oříšky, ale také olej z pistácií, který byl ceněn pro své protizánětlivé a regenerační účinky.

Pistácie se neobjevovaly jen na talířích, ale také v literatuře a umění té doby. V literárních dílech byly často zmiňovány jako symbol bohatství a přepychu, zatímco v umění mohly být nalezeny na obrazech jako část zátiší nebo dokonce jako atribut určitých postav, symbolizující plodnost a hojnost. Tímto způsobem pistácie transcendovaly svou roli pouhé potraviny a staly se důležitým kulturním a symbolickým prvkem.

NUTSMAN Blog Pistácie historie BLOG 10

Jedním z fascinujících příkladů použití pistácií v renesanční kuchyni byl "Mortadella di Bologna", tradiční italská uzenina, do které byly pistácie přidávány pro zdůraznění její luxusní povahy a vylepšení chuti. Tento obyčej přetrval až do dnešních dnů a mortadella s pistáciemi je stále považována za delikatesu.

Změna, kterou pistácie prošly od starověku přes středověk až po renesanci, je pozoruhodná. Z léčivého zázračného oříšku starověkých civilizací se staly symbolem kulturního bohatství a gastronomického mistrovství. Jejich příběh ilustruje, jak mohou být potraviny hluboce zapojeny do kulturního a historického vývoje společnosti, a připomíná nám, že za každým soustem jídla může být skrytý příběh tisíců let člověkem pěstované tradice.

Moderní využití pistácií

V moderní době se pistácie staly více než jen pochoutkou či exotickou složkou v kuchyni. Díky pokroku v průmyslovém zpracování v 19. a 20. století se pistácie staly dostupnějšími a začaly být využívány v širokém spektru kulinářských aplikací. Jedním z fascinujících aspektů pistácií je jejich proměna z jednoduché pochoutky na kulinářskou surovinu, která obohacuje jak slané tak sladké pokrmy.

Pistácie dnes najdeme v kuchyních po celém světě, kde se používají v nekonečném množství receptů. V slaných pokrmech dodávají pistácie unikátní chuť a texturu, od šťavnatých marinád pro maso po krémové pesto, kde se spojují s bylinkami a olivovým olejem, čímž vytváří dokonalou harmonii chutí. Na druhé straně spektra, v sladké kuchyni, pistácie přinášejí nejen jejich jemnou chuť, ale i svůdnou zelenou barvu do dezertů jako jsou zmrzliny, krémy, koláče a dokonce i v čokoládových bonbonech.

Tento zelený poklad však není jen o chuti a estetice. V posledních letech se středem zájmu vědců staly zdravotní benefity pistácií. Díky obsahu zdravých tuků, bílkovin, vlákniny a antioxidantů, pistácie představují nejen chutnou, ale i zdravou součást stravy.

NUTSMAN Blog Pistácie historie BLOG 11

Vliv pistácií na zdraví srdce je jedním z nejvíce zkoumaných benefitů. Studie prokázaly, že pravidelná konzumace pistácií může přispět k snižování hladiny "špatného" LDL cholesterolu a zvyšování "dobrého" HDL cholesterolu. Tento efekt je připisován mononenasyceným a polynenasyceným tukům, které pistácie obsahují. Kromě toho, vysoký obsah antioxidantů v pistáciích, jako je lutein, beta-karoten a vitamín E, pomáhá chránit buňky před poškozením způsobeným volnými radikály, což může přispět k lepšímu zdraví srdce.

Další výzkumy naznačují, že pistácie mají pozitivní vliv i na regulaci hladiny cukru v krvi, což je důležité pro prevenci diabetu. Vláknina a bílkoviny v pistáciích pomáhají udržovat stabilní hladinu glukózy v krvi, což může být prospěšné nejen pro jedince trpící diabetem, ale i pro ty, kdo se snaží předcházet jeho vzniku.

Zajímavá je také rostoucí obliba pistácií v rámci udržitelného stravování. Pistáciové stromy jsou odolné vůči suchu a mohou být pěstovány v aridních regionech, kde by jiné plodiny neměly šanci přežít. To z nich činí atraktivní volbu pro farmáře v oblastech, kde je voda vzácným zdrojem.

Z historického léku se pistácie transformovaly v multifunkční ingredienci moderní kuchyně a zároveň v zázračný zdroj zdraví. Ať už jsou podávány jako elegantní předkrm, použity jako klíčová ingredience v gurmánském receptu, nebo jen jako zdravá svačina, pistácie si zaslouží pozornost nejen gurmánů, ale i těch, kteří pečují o své zdraví. V jejich zelených jádrech se skrývá příběh tisíciletí, zdraví a nekonečných možností.

NUTSMAN Blog Pistácie historie BLOG 12

Pistácie ve světových kulturách

Pistácie, ty malé zelené perly skrývající se v tvrdých skořápkách, jsou nejen chutnou pochoutkou, ale také klíčovým prvkem v kulinářském dědictví různých kultur po celém světě. Jejich historie sahá tisíce let do minulosti, od používání jako léčivého prostředku ve starověkém Středomoří až po současné inovativní využití v moderní gastronomii. V této sekci se ponoříme do kulturního významu pistácií a prozkoumáme, jak se jejich použití a vnímání proměnilo v průběhu času a s nástupem globalizace.

Blízký východ: Od tradičních sladic k moderním delikatesám

Na Blízkém východě mají pistácie dlouhou tradici využívání v cukrářském průmyslu. Hlavním představitelem této tradice je bezpochyby baklava - vrstvený dezert, jehož bohatost a komplexnost chutí je umocněna právě pistáciemi. Tyto drobné oříšky dodávají baklavě, která je symbolem pohostinnosti a radosti, nejen jedinečnou chuť, ale i estetickou hodnotu. V kontextu současnosti je baklava stále velmi populární, a to nejen na Blízkém východě, ale i ve světě, kde se stala synonymem pro blízkovýchodní sladkosti.

NUTSMAN Blog Pistácie historie BLOG 7

Středomoří: Pistácie a středomořská dieta

Ve Středomoří, zejména v Itálii a Řecku, se pistácie nejenom hojně konzumují, ale jsou také považovány za klíčovou součást středomořské diety, která je známá svým pozitivním vlivem na zdraví. Pistácie se zde přidávají do různých salátů, těstovin a dokonce i jako základ pro pesto, což je moderní twist tradičního receptu. Tyto oříšky nejenže přidávají jedinečnou chuť a texturu jídlům, ale také obohacují dietu o zdravé tuky, bílkoviny a vlákninu.

Asie: Inovace v gastronomii

V Asii se pistácie staly synonymem pro inovativní použití v gastronomii. Japonsko je například známé svou schopností transformovat tradiční suroviny do nových a odvážných konceptů. Pistácie zde nalezly své místo v různých dezertech, jako jsou zmrzliny nebo dokonce KitKaty, což svědčí o globálním vlivu a adaptabilitě této suroviny. Tento trend inovativního využití pistácií se rozšířil i do dalších částí světa, kde se staly oblíbenou ingrediencí v moderní kuchyni.

Globalizace a pistácie

Vliv globalizace na popularitu a dostupnost pistácií nemůže být přehlížen. Díky globalizaci se pistácie staly snadno dostupnými po celém světě, což umožnilo kulinářským tradicím různých kultur přijmout a adaptovat pistácie do svých receptů. Tento fenomén nejenže zvýšil povědomí o pistáciích, ale také podnítil zájem o experimentování a inovace v kuchyni. Dnes jsou pistácie považovány za globální ingredienci, která inspiruje šéfkuchaře i domácí kuchtíky k vytváření nových a vzrušujících pokrmů.

Z příběhu pistácií je zřejmé, že i tak malý oříšek může mít velký kulturní a gastronomický význam. Od jejich tradičního využití v sladicích na Blízkém východě až po moderní aplikace v středomořské kuchyni a inovativní využití v Asii, pistácie představují fascinující příklad toho, jak mohou kulturní vlivy a globalizace ovlivnit naše stravovací návyky a kulinářské tradice.

NUTSMAN Blog Pistácie historie BLOG 4

Budoucnost pistácií

V samotném srdci debat o klimatických změnách a jejich dopadu na světovou zemědělskou produkci leží malý, ale odhodlaný hrdina – pistácie. Tato drobná semínka, která tisíce let sloužila jako léčivo, pochoutka a dokonce i symbol bohatství ve starověkých civilizacích, nyní čelí vlastním výzvám doby. Budoucnost pistácií v novém klimatickém paradigmatu je příběhem nejen o adaptaci a inovaci, ale také o tom, jak můžeme udržitelně využívat dary, které nám poskytuje naše planeta.

Výzvy v pěstování pistácií v kontextu klimatických změn

Pistáciové stromy, které kdysi kvetly v mírném klimatu, čelí nové realitě. Extrémní teploty, nepravidelné srážky a stále častější výskyt škůdců a chorob jsou jen některé z výzev, které stojí v cestě udržitelné produkci pistácií. Představme si pistáciový sad jako starověkého válečníka, který musí čelit nepředvídaným nástrahám – každý strom je bojovníkem o přežití svého rodu v nehostinném prostředí.

Genetický výzkum a šlechtění odolnějších odrůd

Vědci a šlechtitelé, vyzbrojeni nejnovějšími technologiemi a poznatky genetiky, se pouštějí do bitvy proti narůstajícím výzvám. Představují moderní alchymisty, kteří se snaží přetvořit genetickou strukturu pistácií tak, aby byly odolnější proti suchu, teplotním extrémům a chorobám. Každý nově vyvinutý kmen je jako elixír, který má potenciál zajistit, že pistáciové stromy nejen přežijí, ale budou prosperovat i v budoucích generacích.

Udržitelné metody pěstování a dopad na ekonomiku pěstitelských regionů

Když proměňujeme pistáciové sady v zahradu odolnou vůči výkyvům klimatu, musíme se také zaměřit na metody jejich pěstování. Integrovaný pest management, voda šetřící zavlažovací systémy a obnovitelné zdroje energie se stávají stavebními kameny udržitelného pěstování pistácií. Tato revoluce ve způsobu, jakým se pistácie pěstují, nejenže minimalizuje dopad na životní prostředí, ale také poskytuje nové příležitosti pro ekonomiku pěstitelských regionů. Představte si, že každý pistáciový sad je jako malá zelená oáza, která poskytuje obživu a prosperitu svým pečovatelům.

Budoucnost pistácií je příběhem o transformaci – od starověkého symbolu hojnosti po standard udržitelnosti v moderním zemědělství. Jako každý dobrý příběh i tento má své výzvy, hrdiny a naději. Zatímco se pistácie přizpůsobují měnícímu se světu, my jako společnost se musíme učit od jejich odolnosti a přizpůsobivosti, abychom mohli zachovat tento cenný zdroj pro budoucí generace. Udržitelnost, inovace a společné úsilí jsou klíčem, jak zabezpečit, že pistácie zůstanou součástí našich životů jako pochoutka, zdroj obživy a symbol odolnosti v tváři výzev.

Příběh pistácií je příběhem transformace a adaptace. Tato malá, ale výrazná semínka se v průběhu věků propracovala z medicinálního léku starověkých civilizací, přes symbol bohatství a prosperity v raně novověkých kuchyních, až po oblíbenou pochoutku a ingredienci v našich současných kulinářských kreacích. Jakoby pistácie byly malými zelenými průzkumníky, které si pluly skrz dějiny a kultury, přizpůsobující se, přežívající a obohacující.

Hodnota pistácií v gastronomii je nesporná, ale jejich význam se táhne daleko za hranice kuchyně. Ve starověkém světě sloužily jako léčivý prostředek, v éře hedvábné stezky jako luxusní zboží, a dnes, v éře globalizace, jako kulturní most propojující různé kuchyně a tradice světa. Pistácie jsou ztělesněním kulturní směny a společného dědictví lidstva.

V reflektování historie pistácií je fascinující pozorovat, jak tyto malé plody obohacují nejen naše stoly, ale i naše životy. Přinášejí barevnost a chuť do našich pokrmů, otevírají dveře k experimentům v kuchyni a představují nám nekonečné možnosti kulinářské kreativity. Jsou dokladem toho, jak potraviny nejsou jen prostředkem k přežití, ale také způsobem, jakým můžeme prohloubit porozumění světu kolem sebe a jeho historii.

NUTSMAN Blog Pistácie historie BLOG 14

Doporučená literatura a zdroje

Pro ty, kteří chtějí prozkoumat historii a kulturní význam pistácií ještě hlouběji, zde přikládám seznam zdrojů, které pokrývají různé aspekty této fascinující tematiky

"Pistachio: The Green Gold" od Marianny Grigoryan – Tato kniha poskytuje úplný přehled o historii, botanice a kulturním významu pistácií po celém světě.

"Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention" – Tato studie se zaměřuje na nutriční hodnoty a zdravotní přínosy pistácií a dalších ořechů a semen.

"The Silk Road Gourmet: Volume One: Western and Southern Asia" od Laury Kelley – Kniha nabízí zajímavé historické kontexty o pistáciích a jejich významu v kuchyních podél Hedvábné stezky.

NutHealth.org – Webová stránka poskytující širokou škálu informací a výzkumů o nutričních a zdravotních aspektech různých ořechů, včetně pistácií.

FAOSTAT – Databáze Organizace OSN pro výživu a zemědělství, která poskytuje přístup k širokému spektru statistik a dat o produkci a obchodu s pistáciemi a dalšími potravinami na globální úrovni.